File Buddy
Serienumre | Problemløsning | Hvordan gør jeg | Andet

Sp:  Hvordan sletter jeg et enkelt emne i en menu, der automatisk tilføjer emner, f.eks, arkivtype og -creatormenuer?
Sv:  For at fjerne et emne fra en menu, der kan tilføjes emner til (f.eks. arkivtyper eller creator), skal du vælge emnet mens du holder æble-tasten nede. Er emnet gråt, så sørg for at holde æble-tasten nede før du klikker på menuen. Det vil slå emnet til, så det kan fjernes fra menuen.

Sp:  Hvordan fravælger jeg et enkelt emne i arkivlistevinduet? Hvordan vælger jeg ikke sammenhængende emner i arkivlistevinduet?
Sv:  Klik på emnet mens æble-tasten holdes nede, for at skifte mellem valgt og fravalgt. Andre emner påvirkes ikke.

Sp:  Hvordan udfører jeg ændringer i Infovinduet på mere end et emne?
Sv:  Rediger de attributter du vil ændre for det første emne og klik på Rediger alle.

Sp:  Hvordan får jeg en droplet til at anvende ændringerne på emner inde i mapper?
Sv:  Åbn din droplet ved at dobbeltklikke på dens symbol. Afhængigt af din droplets version, klik enten på knappen Konfigurer i beskrivelsesvinduet, eller vælg kommandoen Indstillinger. Afkryds derefter Rediger emner inde i mapper i vinduet som åbnes.

Sp:  Hvordan kan jeg i infovinduet foretage ændringer af indholdet i mapper?
Sv:  Du kan oprette en droplet til at gøre dette automatisk på ethvert emne der trækkes til den. Denne droplet kan derefter konfigureres til at gøre dette ned igennem mapper, som beskrevet ovenfor, og således behandle hele mappehierarkier eller et helt drev.

Sp:  Kan jeg efter afslutningen af en dubletsøgning få File Buddy til automatisk at slette dubletterne?
Sv:  Nej. File Buddy kan ikke vide, hvilket arkiv du anser for det originale, så det ved heller ikke, hvilke arkiver du anser for at være dubletter. Lokalmenuen i knappen Dubletter giver dig nogle muligheder for at vælge undersæt af dubletarkiver. Vises værktøjsbjælke-emnet Dubletter ikke i Listevinduets værktøjsbjælke, kan du tilføje det ved at tilpasse værktøjsbjæn.

Sp:  Kan jeg se indholdet af arkiver i et Listevindue?
Sv:  Det afhænger af arkivet. File Buddys Viewers kan vise indholdet af grafik- og tekstarkiver i en række formater, med planer for flere formater i File Buddy 9.

Sp:  Kan jeg søge efter arkiver med jokertegn eller regulære udtryk?
Sv:  Ikke i den aktuelle udgivelse. Det er også planlagt for File Buddy 9.

©2006 SkyTag Software, Inc. All rights reserved.
Senest opdateret 21. marts 2005