SkyTag Home
File Buddy Home
Overblik
Nyheder i File Buddy
Downlaods
File Buddy FAQs
Purchasing Information
Contacter SkyTag Software

Siden 1993

Køb nu
US$39.95 Ny
US$19.95 Opgradering

Denne side findes også på
English
Français
Italiano
日本語

Til Mac OS X 10.3 og 10.4

Nyheder i File Buddy 8.1

Viewers™

✓ Viewers kan nu afspille film- og lydarkiver.

✓ Et Viewers-faneblad er tilføjet til indstillingsvinduet. “Viewers er flydende vinduer”-indstillingen er blevet flyttet fra fanebladet Generelt til dette faneblad, somogså indeholder en ny indstilling til at starte afspilning af lyd- og filmarkiver, når de åbnes i en Viewer.

✓ En ny Åbn tom Viewer-kommando er blevet tilføjet til menuen Vindue for at muliggøre åbning af flere Viewers.

Droplets

✓ Droplets åbner ikke længere deres konfigurationsvindue, når der åbnes windows when opening filesarkiver fra et AppleScript. Droplets oprettet af File Buddy 8.1 eller nyere åbner kun deres konfigurationsvindue ved brug af kommandoen Indstillinger og beskrivelsen af droplet‘s er blevet flyttet til deres Om…-boks.
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at oprette eksisterende droplets på ny, med mindre du ønsker, at de skal vise disse nye opførsler eller de skal justere datoer (se versionshistorien for detaljer).

Andet

✓ Fanebladet Generelt i indstillingsvinduet indeholder nu en mulighed for at slutte efter behandling af en Info Droplet-anmodning, hvis File Buddy ikke var startet da arkiverne blev anbragt på en Droplet.

✓ Ved eksport af en arkivliste med datokolonner til et tekstdokument, separerer File Buddy nu dato og tid med et faneblad, således de importeres som separate kolonner i regnearksprogrammer.

Se versionshistorien for en beskrivelse af problemer rettet i File Buddy 8.1.

Nyheder i File Buddy 8

Masser af dem. Meget af File Buddy er blevet omskrevet for at udnytte de nye Mac OS X teknologier introducerede i 10.3, forbedre ydelsen, gøre det nemmere og mere bekvemt at bruge, og selvfølgelig, der er også smarte nye funktioner! Hvad ville er ny, større udgivelse af File Buddy være uden nye funktioner? En delvis liste med forbedringerne omfatter:

Generelle forbedringer

Optimeret til Panther. Panther bragte masser af ændringer med sig—både for brugere og udviklere—og vi besluttede fra begyndelse af at fokusere vores energi på at ydnytte mest muligt af ny funktionalitet som Panther tilbyder, og samtidig forberede File Buddy 8 til Mac OS X Tiger, når den udgives.

✓ File Buddy 8 har en ny Administrator-tilstand somgiver ubegrænset adgang til alle emnerne i dit Mac OS X-arkivsystem og lader dig bruge File Buddy til at udføre operationer som kræver administratortilladelser, som f.eks at ændre ejer og tilladelser.

Værktøjsbjælker der kan tilpasses i Liste-og Infovinduer der kan skræddersys med nye knapper, ny funktionalitet og nemmere adgang til eksisterende funktioner.

✓ Et redesignet, skalerbart Infovindue giver et enklere udseende og større effektivitet.

✓ File Buddy 8 giver dig flere muligheder for at omdøbe arkiver, inklusive navne med alfanumeriske sekvenser, såvel som navne indeholdende arklivets oprettelses- eller ændringsdato

✓ Undermenuen QuickView™ i Oprydningsmenuen indeholder emner, som straks kan vise adskillige standard mapper i et Listevindue. Ønsker du hurtigt at få overblik over alle skrifterne i Mac OS X's mange skriftmapper? Vælg da Skrifter i QuickView-menuen og du får vist et Listevindue med alle dine Fonts-mapper. Cache og Preferences mapper? Intet problem. QuickView-menu indeholder ialt otte typer af mapper, som du kan se øjeblikkeligt.

✓ File Buddy 8 har Viewers™! Lyder vi begejstrede, så er det fordi vi er det. Viewers er smarte. Viewers er vinduer du kan åbne fra Info- og Listevinduer for at få vist indholdet af en række arkivtyper (primært grafiske arkiver og arkiver indeholdende tekst i denne udgivelse). Viewers er fremragende til at gennemgå en liste med arkiver, som du vil rydde op i, fordi Viewer automatisk updateres og også skaleres til visningen af indholdet af det aktuelt valgte arkiv.

QuickNotes™ giver enkel hjælp og lukkes derefter automatisk for ikke at hindre dit overblik.

✓ Ja, træk lige vejret. Vi vil ikke give dig det indtryk, at File Buddy 8 kun handler om nye, smarte funktioner. Ja, de er der, ikke til at overse, og vi er sikre på, du kunne lide dem. Men vi vil også lade vore brugere vid, at vi har masser af tid på at gennemtænke eksisterende funktioner, for at se om vi kunne gøre File Buddy mere kraftfuld, mere intuitiv, og nemmere at bruge end nogen sinde før. Nogle steder er ændringerne meget små, andre stede mere åbenlys, men vi håber du vil opdage at de allesammen gør livet med File Buddy og din Mac mere rart. Og, så tilbage til vores normale fastlagte programmering...

✓ Den nye genvejsmenuplug-in er blevet fuldstændigt omskrevet for at udnytte forbedringerne i den aktuelle version af Mac OS X. Den byder på yderligere kommandoer i sin underbmenu for direkte adgang til File Buddy-funktioner og en ny Kopier sti til Skuffen-kommando.

✓ Der er en ny indstillingsmulighed for de som ikke bruger Finder-kommentarer til at ignorere kommentarer ved kopiering og flytning af arkiver for at øge hastigheden under disse operationer.

✓ Mærkerepræsentationer er nu konsistente med Panther.

✓ Nye indstillinger lader dig angive UTF-8 og UTF-16 kodning for fuld understøttelse af Unicode i tekstarkiver oprettet af File Buddy, såvel som den traditionelle Mac Roman tekstkodning .

Overskrive arkiver og ubrugt plads på disken endnu mere sikkert ved nu at kunne angive hvor mange gange arkiver skal overskrives. File Buddy 8 kan fortsat overskrive arkiver med nuller, men der er nu også mulighed for at overskrive dem med tilfældige data eller en tekst, du angiver.

✓ File Buddy viser nu en informativ advarsel, før ubrugt diskplads overskrives. På grund af nogle problemer med den måde Mac OS X's virtuelle hukommelsessystem håndterer situationer hvor der er meget lidt plads på disken, kan det skabe probler når diske fyldes op med overskrivningsarkiver, hvis du aktivt bruger programmer, mens File Buddy overskriver ubrugt plads på disken. Meddelelsen forklarer, at det er bedst at overskrive ledig plads på disken umiddelbart efter en genstart, og at lade din Mac urørt indtil processen er færdig. Dette er især tilfældet, hvis du overskriver ledig plads på start-enheden.

Gøre dit liv nemmere: Du ved at serienumres og aktiveringskoder er et nødvendigt onde, men vi ved at de også er en plage. Sommetider er brugere nødt til at skrive deres serienummer igen efter at have slettet indstillingsdokumentet eller af andre grunde, og, hvem har lyst til at skrive 30 eller 40 tegn, blot for at få at vide at du har tastet et af dem forkert? Derfor har vi tilføjet en enkel måde at skrive dit serienummer til File Buddy 8 på, hvis du skulle få brug for at gøre det. Den første gang du skriver dit File Buddy 8 serienummer, opretter File Buddy i din mappe, Dokumenter, følgende:

~/Dokumenter/File Buddy Extras/File Buddy 8 Registration

File Buddy opretter to arkiver i File Buddy 8 Registration:

Registration Info.txt – Dette arkiv indeholder din fuldstændige registreringsinformation.
File Buddy.fbAutoReg – Dobbeltklik på dette arkiv for at skrive din registreringsinformation igen, skulle behovet opstå. Ingen dialoger, ingen indtastning af serienumre, blot et dobbeltklik på arkivet, og det er klaret.

✓ I en ny hjælpefunktion introduceret i File Buddy 8, kan du Control-klikke på emner i vinduer, f.eks. tekstfelter og knapper, og vælge Hjælp for at se den tilgængelige hjælp til dette emne. (Bemærk: Hjælpen i denne udgivelse er stort set—men ikke helt—færdig. Se venligst de relevante kommentarer i sektionen Kendte problemer i dokumentet Udgivelsesnoter, som følger med den aktuelle udgivelse, for detalger herom.)

Forbedringer i Infovinduer (skærmbillede)

✓ Den nye fuldt konfigurerbare værktøjsbjælke indeholder knapper, der tidligere var indeholdete i File Buddy's Infovindue, foruden adskillige nye, nyttige emner, inklusive E‑mail, Vis i Liste, Slet og flere. Adskillige eksisterende knapper er også blevet forbedrede med nye menuer med yderligere kommanodoer.
✓ Den forbedrede Symbolbrønd viser ny større, 64x64-pixel, symboler.
✓ Dobbletklik på Symbolbrønden for at åbne en arkiv-Viewer. Dobbeltklik på en mappes symbol for at åbne et nyt Listevindue, indeholdende mappens indhold.
✓ En ny Eksporter symbol til arkiv- kommando i den hvælvede knapmenu ved siden af Symbolbrønden, arkiverer det aktuelle emnes symbol som et Mac OS X “.icns”-arkiv, som kan ses i Apple Billedfremviser eller i en File Buddy Viewer.
✓ En ny Anvend-knap arkiverer de aktuelle ændringer uden at lukke vinduet eller gå videre til det næste emne.
✓ Finder-flag som ikke længere bruges i Mac OS X 10.3 er blevet fjernet.
✓ Brug den nye Mærke-knap til at ændre mærker med et enkelt klik.
✓ Infovinduet kan nu skaleres vandret for bedre at kunne vise lange arkivnavne, give mere plads til at redigere kommentarer, og give adgang til alle værktøjsbjælkemner, når værktøjsbjælken er anvendt fuldt ud.
✓ Nye emner er blevet tilføjet til Skuffemenuen for at gøre det muligt at kopiere flere typer information til Skuffen.
✓ Æble-Delete flytter nu det aktuelle emne til Papirkurven.
✓ Lokalmenuen ved siden af Type-feltet indeholder nu en liste med gyldige arkivtyper for emnets Creator-signatur, foruden favorit-typer, tilføjet tidligere.

Info Droplets

✓ File Buddy 8 Droplets bruger et enkelt vindue til at vise en beskrivelse af, hvad de gør og giver mulighed for at konfigurere dem.
✓ Trækning af arkiver og mapper ind i området Planlagte handlinger i et Droplet-vindue svarer til at anbringe disse emner på denne Droplet i Finder.
✓ Trækkes et enkelt emne ind i området Valg i en Droplet konfigureres denne Droplet til at regere på den samme type af emner.
✓ File Buddy 8 Droplets sender anbragte emner videre til File Buddy til behandling, hvilket betyder betydelige fordele, i forhold til den måde Droplets virkede på i tidligere versioner af File Buddy.

Forbedringer i Liste-vinduet (skærmbillede)

✓ Der er en ny Symbolbrønd til visning af symbolet for et valgt emne. Dobbeltklik på arkivets symbol i Symbolbrønden, åbner en arkiv-Viewer. Dobbeltklik på en mappes symbol, åbner et nyt Liste-vindue, indeholdende den pågældende mappes indhold.
✓ Der er en ny standardknap, du kan bruge til at håndtere det aktuelt valgte ved at trykke på Retur- og Enter-tasterne. Control-klik på knappen eller brug menuen Liste >Standardknap-handling, for at vælge hvilken handling knappen skal udføre.
✓ Statusbjælken nederst i vinduet bruger hele bredden af vinduet til at vise stien, når et enkelt emne er valgt.
✓ Når et enkelt emne er valgt i listen, åbner et klik på statusbjælken en stimenu, som kan bringe dig til enhver mappe i stien til emnet.
✓ Control-klik på statusbjælken for at åbne en menu med kommandoer til at kopiere stier til Skuffen, hvis et eller flere emner er valgte i listen.
✓ Skift-op pil og Skift-ned pil udvider nu det aktuelt valgte i listen, opad eller nedad.

Arkivomdøbning

Mønster-baseret Omdøbning
✓ Omdøbvinduet indeholder nu mulighed for at tilføje tekst til begyndelse og slutningen af det nye navn. Mulighederne for at forkorte navne og bruge et ellipsis-tegn i forkortede navne er fjernet, fordi File Buddy 8 kun kan bruges i Mac OS X, hvor arkivnavne kan indeholde op til 255 tegn.
✓ Omdøbnings-droplets kan oprettes ved hjælp af Omdøbvinduet.

Forløbendende omdøbning
✓ De følgende muligheder er blevet tilføjede for at foranstille og efterstille en bred vifte af data til den sekvetielle del af navnee: Breuger-specificeret tekst, det originale navn for arkivet, det originale navn + tekst, den overliggende mappes navn og tekst + den overliggende mappes navn.
✓ Sekvenser kan nu være alfanumeriske, og "overløb" håndteres intelligent. For eksempel, vil "02a" følge efter "01z", hvor imod "0ba" følger efter "0az".
✓ Omdøbnings-droplets kan oprettes ved hjælp a Omdøb fortløbende-vinduet

Omdøb med datoer
✓ Dette er en helt ny omdøbningsmetode i File Buddy 8, der lader dig omdøbe arkiver med navne, indeholdende deres oprettelses- eller ændringsdatoer. I stedet for en mappe fuld af billeder fra din strandtur med navne som DSCN0001.JPG, DSCN0002.JPG osv., så giv dem navne som "På stranden d. 8/24/03 kl. 1:23 PM". Meget smart.
✓ Omdøbnings-droplets kan oprettes i vinduet Omdøb med datoer.

Alle arkivomdøbningsvinduer er blevet designed/redesigned for at gøre dem mere konsistente, så de er nemmere at bruge.

Dubletarkiver

✓ Søgninger efter dubletarkiver kan nu bruge enhver af de tre navne-baserede muligheder: det fulde navn, endelse, og nu blot navnet uden endelser.
✓ Resultatlisten med dubletarkiver anvender nu farver til at adskille grupper af dubletter, for at gøre det nemmere at se, hvilke arkiver der er dubletter af hinanden.
✓ Nye muligheder er føjet til vinduet, Find Dublet-/Unikke arkiver, til at ignorere usynlige emner og arkiver inde i pakker.
✓ Vinduerne Find Dubletter/Unikke arkiver, indeholder nu en mulighed for at oprette Droplets! Træk arkiver og mapper til en af disse droplets for at skanne dem for dubletter eller unikke arkiver med de kriterier, der var valgt i vinduet, da denne droplet blev oprettet.

Find-vinduet

✓ To nye kommandoer i Findmenuen og en ændring i Find-vinduets indstillinger lader dig etablere en standard konfiguration, som kan startes med en tastaturgenvej eller bruges, når vinduet er åbent.

Kontrol af henvisninger

✓ Vinduet Brudte henvisninger er blevet redesignet for at gøre det enklere og nemmere at bruge.
✓ Vinduet Brudte henvisninger kan nu søge efter nye mål for flere henvisninger samtidigt.

Preferences-skanning

✓ Kommandoen Skan Preferences-mappe kan nu checke begge Preferences-mapper i samme skanning.
✓ Skanningen af Preferences-mapper er blevet forbedret, så de bedre genkender, når standard .plist preferences hører til et tilgængeligt program, hvorved antallet af tvivlsomme emner der rapporteres, reduceres.
✓ Flere muligheder for filtrering af preference-arkiver efter senest tilgået-dato.

©2006 SkyTag Software, Inc. All rights reserved.