SkyTag Home
File Buddy Home
Overview
What's New in File Buddy
Downloads
File Buddy FAQs
Purchasing information
Kontakt SkyTag Software

Siden 1993

Denne side findes også på
English
Français
Italiano
日本語

Køb nu
US$39.95 Ny
US$19.95 Opgradering

File Buddy 8 versionshistorie

v8.1.11 – 13. februar 2006

Visse s%oslash;gninger baseret på størrelse kunne returnere ikke korrekte resulter ved behandling af pakker som arkiver, eller ved søgning efter mapper efter størrelse. Rettet.
Kommentarer i arkivlister blev ikke opdaterede, når listen blev opdateret. Rettet.
Rettelsen introduceret i 8.1.8 til at annullere en handling, når et emne er usynligt var ikke fuldstændig. Nu er det faktisk rettet.
Rettelse af et problem , hvor Omdøb sekventiet og Omdøb med datoer ikke omdøbte mapper.
Rettelse af et problem, hvor enhedsoprettelsesdatoer ikke blev konverteret ordentligt til UTC-tidsregning.
Omgåelse af en fejl i systemet arkivkatalog-søgefunktion, der resulterede i, at søninger efter låste enmer returnerede fuldstændigt tilfældige resulter.
Løsning af et problem, hvor brugere uden administratorkonti kunne bruge File Buddy i administrator-tilstand under visse omstændigheder.
Et par andre, mindre problemer rettede.

File Buddy 8.1.10 – 13. december 2005

- Omdøbning foretaget af en droplet, oprettet til at erstatte tegn, foretog ikke erstatningen. Rettet.
- Infovinduets genvejsmenuer fungerede ikke i Tiger. Det synes at ære en en fejl introduceret i Tiger som resultat af en ændring i den måde visse events håndteres på, men vi har foretaget en ændring som tilpasser sig til den.
- Der er foretaget en ændring i den måde visse string-sammenligninger foretages for at producere et result der er mere konsistent med hvad der forventedes i bestemte situationer.
- Nogle få andre, mindre problemer rettet.

v8.1.9 – 24. oktober 2005

Beregning af mappestørrelser i et Listevindue gik i stå, hvis File Buddy mødte en advarsel om utilstrækkelige tilladelser under beregning af en mappes størrelse. File Buddy udelader nu sådanne mapper og fortsætter beregning af størrelsen af de andre mapper i listen.
Hvis en markering i et Listevindue blev ændret som resultat af at bruge Findvinduet til at søge efter emner i listen, blev information i Listevinduets ikke opdateret. Rettet.
I visse tilfælde blev emner ikke opdaterede i Finder efter omdøbning med File Buddy. Rettet.
Escape-tastaen havde ingen effekt, hvis bestemte redigerbare tekstefelter var i focus. Rettet.
Et par andre, mindre problemer løst.

v8.1.8 – 19. september 2005

Annullering af en handling, når det blev rapporteret at et emne er usynligt, annullerede faktisk ikke handlingen. Rettet.
Infovinduet undresøger nu om et emne, hvis navn er blevet redigeret, kan omdøbes, før det forsøger at bruge ændringen i vinduet.
En arkivtype eller creator blev fjernet fra den relevante menu i Infovginduet efter åbning af en genvejsmenu i kolonnerne Type, Creator eller Art i Listevinduet. Rettet.
Forsøg på at arkivere tekstarkiver mislykkedes i visse tilfælde med fejl -4960 (eller ingen), hvis det aktuelle tekstarkivkodningsvalg i fanebledet Indstillinger Tekst ikke var indstillet på en af Unicode-mulighederne. Disse situationer håndteres nu ved, enten at skifte til UTF-8 automatisk eller vise en brugelig fejlmeddelelse.
Forsøg på at slette låste arkiver mislykkedes uden at angive dette. File Buddy låser nu arkiver op, inden den forsøger at slette dem.
Check efter den seneste version søgte altid efter den senetse English version. Dette startede i 8.1.3 og er nu rettet. File Buddy checker nu altid efter dene seneste udgivelse svarende til det aktuelle sprog.
Et par andre, mindre probelmer rettet.

v8.1.7 – 15. august 2005

Rettelse af et problem der forhindrede opdatering af arkivliste-rullebjælker, hvis et stort antal emner blev fjernet fra listen.
Findvindue: Indsætning af tekt i et felt i Findvinduet, afkrydser nu det rette afkrydsningsfelt.
Findvindue: Søgning på et hel enhed efter symbolic links virkede ikke. Rettet.
Omdøbvinduet: File Buddy Erstat-string reagerede ikke, hvis denne erstatnings-string indeholdt den string som skulle erstattes, og vinduet var indstillet til at erstatte alle forekomster overalt i denne string. Rettet.
Kolonneoverskriften i et Listevinduet har hidtil vist, at resultatlisten af en søgning efter dubletarkiver var sorteret efter navn. Dette var ikke korrekt. Sådanne lister er sorterede i grupper af dubletter og overskrifterne viser nu dette..
Listevindue: Rettelse af et problem som forhindrede trækning af arkiver til vinduer i andre programmer.
Rettelse af andre mindre problemer.

v8.1.6 – 20. juni 2005

Ved arkivering af en arkivliste som et tekstarkiv, blev datoer og tidspunkter angivet i GMT, ikke lokalt. Rettet.
Under visse omstændigheder, kunne arkivdata blive knyttet til et forkert arkivnavn, når arkivlister blev arkiveret som tekst. Rettet.
Andre, mindre problemer er blevet rettede.

v8.1.5 – 18. maj 2005

File Buddy 8.1.5 retter de følgende problemer i Tiger:
Foretaget en ændring for at løse et problem i Tiger, som medførte tilfældige nedbrud.
Ved forsøg på at bruge delete-tasten i omdøbningsvinduer, vist som “sheets” på et Listevindue, fjernedes under visse omstændigheder emner fra listen. Rettet.

v8.1.4.1 – 10. maj 2005 (ikke udgivet på dansk)

Rettelse af et par problemer i 8.1.4 som vi ikke fangede før udgivelsen.

v8.1.4 – 9. maj 2005 (ikke udgivet på dansk)

Foretaget en ændring for af løse et nedbrud ved lukning at et Infovindue under Mac OS X 10.4 Tiger. Såvidt vi ved, er dette det eneste problem vi har set ved brug at File Buddy 8 i Tiger.
Rettelse af nogle problemer, når Infovinduet bruges til at fjerne endelser fra flere arkiver. Også rettelse af nogle problemer ved oprettelse af Droplets til at fjerne endelser.
Hvis Listevinduet vat sorteret efter Str. og Vis mappestr. var slået til, blev listen under visse omstændigheder ikke sorteret korrekt. Rettet.
Luk-kommandoen var ikke tilgængelig til at lukke Vis symbolfamilie-vinduet. Rettet.
Nogle advarselsmeddelelser ved ændring af arkivendelser i Infovinduet var ikke korrekte. Rettet.
Rettelse af et problem som resulterede i ukorrekte resulter ved søgning efter emner, der ikke er programmer.
Flere mindre ændringer til forbedring af den generelle pålidelighed.

v8.1.3.1 – 30. marts 2005 (ikke udgivet på dansk)

Rettelse i 8.1.3 af den sjældne Findvindue-fejl, der forhindrede File Buddy i at gendanne vinduets position, når det blev åbnet. Rettet.

v8.1.3 – 30. marts 2005 (ikke udgivet på dansk)

Listeproblemer
Nogle ændringer er foretaget i File Buddy’s liste-kode i v8.1.2 for at muliggøre fremtidige forbedringer, men med et par problemer som bivirkning. Disse er blevet rettede:
Et enkelt klik i en liste med enheder starter ikke længere en søgning i nogen oprydnings-søgevinduer, f.eks. Find usynlige emner og Check henvisninger.
Klik i rulleskakten i visse lister (f.eks. Findvinduet) blev ignorerede. Rettet.

Mappe-markering
Der er en fejl i Vælg mappe-dialogen i i Mac OS X (tilstede i hvert fald i 10.3.8) som tillader valg af flere mapper, selvom der er sat flag som kun tillader valg af en enkelt. Dette resulteret i hvad der synes at være en fejl i File Buddy. Det er rettet således i 8.1.3:
Indholdsemnet i listevinduets værktøjslinje: Klik på dette emne eller valg af Tilføj indhold til liste i dets menu åbner en dialog der tillader valg af en eller flere mapper, hvis indhold skal tilføjes til en liste. Tidligere kunne indholdet af kun en mappe tilføjes til listen, fordi File Buddy antog, du kun kunne vælge en mappe. File Buddy behandler nu alle de valgte mapper.
Det samme problem eksisterer ved brug af værktøjsemnerne Kopier, Flyt og Henvisning. I disse tilfælde, viser File Buddy nu en QuickNote, som fortæller dig, at kun en mappe kan vælges.

Andre problemløsninger
Under meget sjældne omstændigheder kunne Findvinduet åbne i sin udfoldede størrelse, men ingen af de ekstra muligheder var synlige. Rettet.
Infovinduet anvendte ikke type eller creator for bundle-programmer, når de blev trukket til den del af vinduet, for at indstille type og/eller creator. Rettet.
Der var en mindre forsinkelse, ved klik på en listekolonne-knap, for at åbne menuen med tilgængelige kolonner. Menuen åbner nu øjeblikkeligt.
Valgte emner i en liste forblev valgte efter klik i Markeret-kolonnen i et Listevindue, under det sidste emne i listen. Nogle har også oplevet andre problemer, selvom de aldrig har været rapporteret.
File Buddy viser en dialog, hvis du prøver at flytte et emne til et sted, hvor der allerede findes et emne med et samme navn. Klik på Annuller-knapper annullerer nu virkelig flytningen i stedet for at omdøbe emnet og flytte det.
Søgning i hjælpen i Apple Hjælpfremviser viste en liste med matches, hvor “File Buddy-hjælp” var vist som emnet for alle matches. hjælpen er blevet omarbejdet således, at en søgning nu viser det passende emne for hver match, hvilket skulle gøre hjælpen langt mere nyttig.
Et par andre, mindre problemer rettede.

v8.1.2 – 2. marts 2005

Omdøbningsproblemer
Der er blevet rapporteret en række problemer med brugen af omdøb-funktionerne siden udgivelsen af File Buddy 8.1.1. Alle kendte automatiserede arkivomdøbningsproblemer er blevet rettede i denne udgivelse:
Begræsningen til kun at omdøbe arker eller mapper respekteres nu.
Omdøbvinduet: Ved angivelse af store og små bogstavversioner af det samme tegn i Erstat tegn eller Slet tegn, blev kun den første brugt. Dette er nu kun tilfældet, hvis “Forskel STORE/små” ikke er afkrydset.
Omdøbningsfunktionerne omdøber ikke længere usynlige arkiver som f.eks .DS_Store-arkiver.
Når omdøbningsstatusvinduet anvendes til at kontrollere nye navne før de anvendes, er knapperne, Omdøb og Omdøb alle, ikke tilgængelige for emner der ikke kan eller bør omdøbes. Dette omfatter emner med forkert type, f.eks. mapper når arkiver skal omdøbes, usynlige emner og emner som du ikke har tilladelse til at omdøbe.
Bevar endelser tilføjer ikke længere et ekstra punktum til endelse.
Omdøb sekventielt og Omdøb med datoer fjerner ikke længere endelser, når “Bevar endelser” ikke er afkrydset.
Ændring af navnet for afkrydsningsfeltet “Kræv samme bogstavering ved tegnerstatning” til “Brug samme bogstavering ved tegnerstatning” for bedre afspejling af dens effekt.
Omdøbvinduet skaleres nu vandret for at tilpasse sig lange tegn-erstatningsbeskrivelser.

Andre problemer
Lokalmenuemnet “Samme som” i Infovinduet tillader nu valg af bundle-programmer.
Ved arkivering af en arkivliste som tekst, blev mærkekolonnernes navne ikke vist sammen med de andre overskrifter i arkivets første linje. Rettet.
Søgninger efter programmer returnerede også emner, der ikke var programmer. Det vides ikke med sikkerheds i hvilken version af File Buddy 8 dette problem først dukkede op, men nu er det rettet.
Rettelse af nogle mindre problemer med hjælpen.
Flere andre små problemer rettet.

v8.1.1 – 25. januar 2005 (ikke udgivet på dansk)

En fejl i mønster-omdøbning droplets kunne få File Buddy til at gå ned, når den forsøgte at behandle emner. Rettet.
En fejl introduceret i version 8.1 kunne få File Buddy til at gå ned, når det opdaterede en liste. Rettet.
Brug af retur-tasten til at arkivere ændringer i Info-vinduet kunne resultere i en advarsel, som spurgte om du ville arkivere ændringer, selvom ændringerne allerede var blevet arkiverede. Rettet.
Under visse omstændigheder, kunne arkivlister eksporterede som tekst indeholde ekstra tilfældige tegn i slutningen. Rettet.
I Liste-vinduer viste Æble-op pil ikke det aktuelt valgte emnes overliggende mappe. Rettet.
Rettet et problem som kunne få Find-vindue søgninger, konfigurerede til at finde navne med mulighederne “starter med/slutter med” og “starter med et af”, til at returnere ikke-korrekte resultater.
Indstiling af Find-vinduet til en arkiveret søgning ville indstille mapperne i mappelisten, men ikke slette mapper. Rettet.
Viewers viser ikke længere PDF-arkiver som tekst, hvis arkivtypen fejlagtigt var indstillet til ‘TEXT’.
Nogle få andre, mindre problemer rettet.

v8.1 – 30. december, 2004

Nyheder og forbedringer
Læs siden Nyheder for en beskrivelse af nyheder og forbedringer i File Buddy 8.1.

Rettelser
Infovindue-funktionen til justering af ændringsdatoer virkede ikke korrekt. Fixed. Alle droplets oprettet med en tidligere version af File Buddy til justering af oprettelses- eller ændringsdatoer bør oprettes på ny for at fungere korrekt med denne ændring.
Under visse omstændigheder kunne kommandoerne Opdater liste og Opdater markering springe nogle emner over i en liste. Rettet.
Hvis en mappe er åbnet i en arkivliste og Vis mappestr. var slået til, viste mapper i den viste mappe ikke deres størrelse. Rettet.
Findvindue-søgninger efter pakker fandt kun pakker, hvis package bit var indstillet. Disse søgninger finder nu alle Mac OS X-pakker.
Rettelse af nogle vinduer, så hjælp-knappen åbner den korrekte side i hjælpen.
Kommandoen Hjælp i genvejsmenuer åbner nu det relevante hjælpe-emne for flere emner i flere vinduer.
Mindre tilføjelser til hjælpen, hvor der manglede noget.
Rettelse af fanebladsrækkefølge i visse vinduer.
Rettelse af andre, mindre problemer.

v8.0.6 – 1. december, 2004

Rettelser
Når et eller flere emner blev trukket fra et Liste-vindue til en mappe eller et vindue i Finder, ignorerede Finder det første emne. Det skyldes en fejl i Finder og vi har fundet en måde at omgå den på.
Rettet et problem som bevirkede at creators blev fjernet fra Info-vinduets Creator-lokalmenu.
Menuemnet Slet i Vælg handling-vinduets lokalmenu åbnede et Info-vindue i stedet for at slette de anbragte emner. Rettet.

v8.0.5 – 12. november, 2004

Ændringer
File Buddy's genvejsmenuemner Slet creator- og kopier sti til Skuffe-kommandoer er flyttet til undermenuen File Buddy.
Rettelser
Søgninger efter mapper med anvendelse af størrelseskriteriet returnerede forkerte resultater. Rettet.
Fundet og rettet en fejl som kunne medføre tilfældige nedbrud efter fjernelse af et større antal enmer fra en arkivliste.
Hvad der synes at være en fejl i Mac OS X fik lokalmenu-knapper i Find-vinduet til at vises med forskellig højde. Det er endelig lykkedes at findes en omgåelse af fejlen således de alle vises med den korrekte højde.
Rettet et problem som kunne få droplets på andre sprog end engelsk til at gå ned, når man forsøgte at konfigurere dem.
Mindre tilføjelser og rettelser i hjælpen.

v8.0.4 – 5. november, 2004

Rettelser
Trækning til individuelle emner i Find-vinduet (mappeliste, navn, creator og arkivtype) virkede ikke. Rettet.
Oprettelse af særlige symboler for enheder virker nu korrekt.
Statusvinduet for Trim særlige symboler opdaterede ikke forløbet før til sidst. Rettet.
Statusbjælke i Omdøb-vinduet virkede ikke. Rettet.
Opdatering af arkivlister skulle nu virke korrekt, når emner omdøbes eller flyttes til Papirkurven.
Rettet et problem ved flytning af emner til en anden enhed, som forhindrede nogle emner i at blive flyttet.
Mindre korrektioner i hjælpen.

v8.0.3 – 7. oktober, 2004

Rettelser
Rettet et Find-vindue nedbrud som opstod, når der var færre linjer med tekst i navnefeltet, end det aktuelle navnesøægningsvalg forventede.
På grund af begrænsninger i Mac OS X's mekanisme til at finde programmer, kunne droplet under besstemte, sjældne tilfælde ikke finde File Buddy, eller brugte i visse tilfælde ikke den forventede kopi af File Buddy (de som måske har flere kopier på deres diske). Der er tilføjet en løsning, som retter dette. Den er kun tilgængelig for droplets oprettet med File Buddy 8.0.3 eller nyere.
Et par andre mindre rettelser.

Ændringer
Droplets behandlede ikke indholdet af en hel enhed, kun mapper. Dette er blevet ændret således behandling af indholdet af hele enheden er muligt.
Et par andre mindre rettelser.

v8.0.2 – 15. september, 2004

Ændringer
Forbedret opdatering af arkivlisten, ved omdøbning eller flytning af emner til Papirkurven.
Rettelse af et mindre problem, som kunne påvirke lokaliserede versioner.
Rettelse af mindre problemer.

v8.0.1 – 26. august2004

Rettelser
Flytning af flere emner til Papirkurven resulterede i, at kun et emne faktisk endte i Papirkurven. Rettet.
Rettet et problem i Findvinduet, som fik navnetekstfeltet til ikke at blive gentegnet korrekt, når arkiverede navnedata blev gentegnet.
Genvejsindstillingspanelet var som udgangspunkt vist med Infovinduets genveje i stedet for Findvinduets genveje. Rettet
Afinstallerkommandoen opdateret til at indeholde nogle ændringer i sidste minut i File Buddy-installeringen.

v8.0 – 18. august 2004

Fejlrettelser og ændringer foretaget efter 8b13
Rettet et problem der kunne få File Buddy til at hænge eller gå ned ved gentagen sortering af arkivlister.
Tilføjet en omgåelse af en fejl introduceret i Mac OS X 10.3.5, som kunne få arkiverdialogen til at gå ned ved oprettelse af droplets.
Tilføjet nye symboler for alle File Buddy-arkivtyper.
Nye værktøjsbjælkesymboler for Kopier arkiv-emnet og Listevinduets Mærke-emne.
Finder’s genvejsmenu-kommandoer i vises ikke længere i vinduet Brudte henvisningers genvejsmenuer.
Skan Preferences Folder-kommandoen kan nu checke begge Preferences mapper i samme skanning.
Ved skanning af Preferences, er genkendelse af en standard .plist preferences hører til et tilgængeligt program.
Flere valgmuligheder er blevet tilføjet til filtrering af indstillingsarkiver efter den seneste tilgået dato ved skanning af indstilinger.
Forsøg på at flytte et emne ved hjælp af Flyt- eller Flyt til Papirkurv-kommandoerne mislykkedes, hvis emnerne var låste. Dette er blevet rettet
Foreslå-funktionen i vinduet Brudte henvisninger omskrevet for at tillade søgning efter flere henvisninger samtidigt og sikre kompatibilitet med "bundle"-programmer.
Hjælpen er blevet færdiggjort.
Utallige små rettelser og tilpasninger.

©2004-2006 SkyTag Software, Inc. All rights reserved.